TUOTANNON KEHITYSTYÖTÄ JA TYÖNTUTKIMUSTA YRITYKSILLE

Vuonna 1986 perustettu Tuotantokonsultointi Ilpo Karinen tarjoaa käytännönläheistä tuotannon kehitystyötä valmistavan teollisuuden eri toimialoille. Keskeinen osaamisalue on moderniin muotoon kehitetty ja tuotteistettu työntutkimus, joka toteutetaan automatisoiduilla kaikkiin eri tarkoituksiin soveltuvilla ohjelmilla. Ohjelmien toimivuus on testattu käytännössä toteutuneissa projekteissa.

Arvoisa Yritysjohtaja

ball Tiedetäänkö yrityksessäsi paljonko työvaiheisiin todellisuudessa kuluu aikaa?   
ball Mikä osuus työajasta on jalostavaa työtä ja paljonko arvokasta työaikaa kuluu hukkaan?
ball Ovatko työvaiheiden toimintatavat ja työmenetelmät kunnossa?  
ball Minne osa suunnitellusta katteesta häviää?
ball Paljonko turha tuottamaton työ maksaa?

Näitä peruskysymyksiä ei voi välttää – Ainoa tapa on ottaa niistä selvää.

Ratkaisuna on työntutkimus, joka tehdään moderneilla ja automatisoiduilla työntutkimusohjelmilla.

Ilpo
VOIMME TARJOTA YRITYKSELLENNE

ball TEHOKKAITA TYÖTUTKIMUSPALVELUJA KONSULTTITYÖNÄ
ball
TYÖNTUTKIMUSOHJELMAT YRITYKSEN OMAN TYÖNTUTKIJAN KÄYTTÖÖN
ball
LAAJEMMAN TUOTANNON KEHITYSPROJEKTIN

Työntutkimuksen Koulutuspaketti

Olemme sovittaessa valmiit esittelemään työntutkimuksen sisällön ja ohjelmat paikanpäällä.

tarjous