Tuottoanalyysi

ball Onko yrityksessä epätietoisuutta siitä, missä sen tärkeimmät kehitystarpeet ovat? 
ball Onko tiedossa, millä mielellä henkilöstö on? 

Tilanteen kartoittamiseen sopii silloin TUOTTO+ analyysi, jonka avulla yrityksen kehityskohteet
tulevat väistämättä esille.


ELY-KESKUKSEN ASIANTUNTIJAPALVELU TUOTTO+    

Tuotto+ on tuotannollisten pk-yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma, joka on tarkoitettu tuotannollisten pk-yritysten 20-100 henkilön tuotannollisille yrityksille. Ohjelman tavoitteena on parantaa yritysten tuottavuutta, toiminnan laatua ja tuloksentekokykyä. Tuotto+ on ainoa tuotteistettu ohjelma, jossa koko henkilöstö otetaan mukaan. Ohjelman lopputuloksena yritys saa kirjallisen tuottavuusanalyysin sekä tuottavuuden kehittämisohjelman, joka sisältää ehdotukset kehittämisen painopistealueista ja toimenpidesuositukset tuottavuuden parantamiseen. Vuonna 1997 sain sertifikaatin TE- keskuksen tuotteistettuun TUOTTO+ palveluun ja olen tehnyt tuottoanalyysejä
tähän mennessä 48 kpl eri puolella suomea.

tuotto+ http://www.ely-keskus.fi

Monesti asia on edennyt siten, että ensin yrityksessä on tehty TUOTTO+ analyysi, jossa on tärkeimmät ehdotukset. Sen jälkeen on
tehty analyysiin kuuluvat viisi lisäpäivää, joiden aikana kehitystyötä päästään jo aloittamaan. Tilanteesta riippuen on tämän jälkeen käynnistetty TE –keskuksen tukema tuotannon kehitysprojekti.